Флагман впровадження технології Strip-till
найефективнішою системи передпосівної обробки ґрунту і точного внесення добрив
23 Лютого 2017
Органічна речовина: рятувальний круг для ґрунту
20 лютого 2017 | Опубліковано в Cover Crops, Soil Health, No-Till 101 Джерело: Kansas State University Extension “Плуг є одним із найдавніших і найцінніших винаходів людства, але задовго до його появи, земля регулярно оралася, і досі продовжує оратися дощовими хробаками. Можна сумніватися, чи є ще багато інших тварин, які відіграють таку важливу роль в історії
25 Листопада 2016
Як підвищити родючість грунтів
У сільському господарстві за останні десятиліття широкого поширення набула інтенсивна система землеробства, за допомогою якої досягнуто значного прогресу виробництва сільськогосподарської продукції. Разом з тим, впровадження інтенсивних технологій супроводжуються негативними наслідками, які найбільше виявляються у погіршенні якості ґрунту. Чорноземи України деградують, погіршується їх водно-повітряний режим, вони втрачають структурність, порушуються умови нормальної діяльності ґрунтової флори та фауни.
7 Вересня 2016
Що таке “сольовий індекс добрив”
Майже всі добрива є солі. Коли вони розчиняються у ґрунті, вони збільшують концентрацію солі у ґрунтовому розчині. Це означає, що концентрація іонів біля клітини рослини вища, ніж концентрація іонів у самій клітині. Осмотичний потенціал ґрунтового розчину змушує воду йти з клітини в ґрунт, що призводить до зневоднення клітин, тканина рослин темніє, звідси і термін –
1 Грудня 2015
Як спосіб внесення може покращити ефективність калійних добрив
Т. С. Мюррелл, директор МІПР на півночі Центрального району США Агрономічна ефективність калійних добрив – це збільшення врожаю на одиницю діючої речовини внесеного добрива. Ефективність внесення одноразової високої дози калійних добрив може бути порівнянна з ефективністю щорічного внесення щодо невисоких доз, що дозволяє фермерам гнучко планувати внесення добрив у оптимальний час та найбільш підходящим способом.